Jak chronimy się przed COVID?

W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa uczestnictwa w zajęciach podejmujemy szereg działań.
Należą do nich m.in:

Zachowanie odległości

Przearanżowaliśmy naszą salę zajęciową tak, aby zachować maksymalne odstępy pomiędzy uczestnikami zajęć.

Dezynfekcja i wietrzenie

Po każdych zajęciach sale są dezynfekowane oraz wietrzone.

Ograniczony kontakt lektorów

Ograniczamy kontakt lektorów poprzez ułożenie planu w taki sposób, aby się ze sobą nie spotykali.

Zdalny dostęp do zajęć

Jeżeli którykolwiek z uczestników czuje się źle, ma możliwość dostępu zdalnego do zajęć.

Ograniczone materiały

Ograniczamy używanie materiałów, które są dotykane przez większą ilość osób, tj. kostki czy karty do gry. Jeśli jednak zostaną użyte, muszą zostać zdezynfekowane.

Dezynfekcja

Każda osoba przy wejściu ma obowiązek dezynfekowania rąk. Płyny do dezynfekcji są dostępne w każdym pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia i w toalecie.

Ważne!

Jeśli jesteś chory, masz jakiekolwiek oznaki infekcji, nawet jeśli to “tylko przeziębienie”: ZOSTAŃ W DOMU!

Zachowaj dystans!

Prosimy o pamiętaniu o dystansie społecznym w drodze na zajęcia i przed zajęciami, np. kiedy w drodze do szkoły spotykasz znajomego z kursu, zachowaj dystans.